top of page

העורב באסלאם ובתרבות הערבית


העורב מוזכר בקוראן ב- سُورة اُلمائدة - סורת השולחן, פסוק 3

"فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه"

"אללה שלח עורב שחפר באדמה בכדי להראות לו (לקין) כיצד לקבור את אחיו.

על פי המופיע בקוראן קאביל - קין רצח את האביל - הבל.

קין לא ידע מה לעשות עם הגופה ואז הופיעו שני עורבים שהתקוטטו זה עם זה עד שאחד הרג את השני.

לאחר מכן חפר העורב שהרג בור באדמה וקבר את העורב המת, מכאן למד קין כיצד לנהוג עם גופתו של הבל.

ב - سورة هود - סורת הוד, מופיע סיפור נוח והמבול.

על פי המסורת שלח נוח את העורב לבדוק האם יבשה האדמה אולם העורב מצא פגר של בעל חיים, אכל אותו ושכח לחלוטין מהמשימה לשמה נשלח.

מכאן המקור לבוגדנותו של העורב.

בתרבות הערבית מתקופת הג'אהליה ועד ימינו נתפס העורב כסמל הפסימיות וכאות המבשר מוות ודברים רעים.

הסיבה נעוצה בסיפור של קבורת הבל בו העורב מסמל מוות וכן בסיפור של נח בו מתגלה העורב כבוגדני וכפוי טובה.

ידוע הביטוי הערבי غُراب اُلبين - ע'וראב אלבין.

הכוונה לעורב הגורם לפירוד ועוינות, כלומר המבשר דברים רעים.

10 צפיות

留言


הרשמו לניוזלטר שלנו - אל תפספסו שום פרסום!

תודה רבה :-)

bottom of page