top of page
Cream Pastel Liquify Striped Abstract Linktree Background (2050 × 1280 px) (2050 × 1000 px

קורס הכרת המזרח התיכון
והעולם הערבי

Untitled design (1).png
2.png

הקורס יתמקד באירועים היסטוריים משמעותיים ורלוונטיים באזור, בתהליכים חברתיים המקדמים שיתוף פעולה והבנת האחר. יתווספו גם היבטים כלכליים ודמוגרפיים, תפקידה של הדת האסלאמית והשפעתם של תהליכים גיאו-פוליטיים על יחסי ישראל-מדינות ערב.

הקורס בנוי ממספר מפגשים שמטרתם להנגיש ידע בנוגע לגורמים המרכזיים במזרח התיכון, לאסלאם, לכוחות השונים באזור וליחסיהם עם ישראל.

1.png
4.png

מדובר בקורס המועבר בהצלחה החל משנת 2007 באנגלית בסוכנות היהודית – המכון להכשרת מדריכי חו"ל ובעברית במכינות קדם צבאיות וגופים חינוכיים-חברתיים נוספים. 

3.png

התכנית נועדה להנגיש ידע ותוכן חוויתי תוך שימת דגש על אמצעי העברה כגון סטוריטלינג, קריקטורות וסרטוני המחשה מהעולם הערבי, לצד דיונים בנוגע לנושאים השונים.​

תכנית מאושרת גפ"ן: 30885

bottom of page