top of page
Cream Pastel Liquify Striped Abstract Linktree Background (2050 × 1280 px) (2050 × 1000 px

"מדינת ישראל היא קומפלקס מורכב של דתות, תרבויות, עמים ולאומים"

אפשר לצפות בחדשות כמו כולם, ואפשר להבין את הדברים לעומק. הבנת המקומות מהם מגיעים הדברים הופכת את הדיווחים לסיפור מרתק שיוצר זוויות חשיבה שונות ופרספקטיבה אחרת על הדברים – הבנה וחשיבה שמורידה אסימונים על המתרחש.
 

מי אני

מזרחן (MA מחקרי) חי ונושם את השפה והתרבות הערבית, דובר ערבית שוטפת ומכיר את התרבות הערבית והחברה הפלסטינית על בוריה.
מרצה ומורה דרך בעברית, באנגלית ובערבית המעביר קורסים, הרצאות וסיורים ייחודיים ומרתקים בנושאי המזרח התיכון ועל המשמעות של המגמות מתחת לפני השטח.

מייסד שותף של מיזם מוואל שמטרתו להנגיש לקהל הישראלי סוגיות אקטואליות, חברתיות, תרבותיות ודתיות מהעולם הערבי והמוסלמי. 

מחבר ספר מסעות ישראלי.

2023-06-15 16_18_34-bio - Idan Lahav.pdf - Adobe Acrobat Reader (32-bit).png
bottom of page