top of page

צום רמדאן - האם כל המוסלמים צמים ברמדאן את אותו פרק זמן ביום?


כידוע ישנם מקומות על פני כדור הארץ בהם בקיץ יש חצי שנה אור ובחורף חצי שנה חושך.

ישנם מקומות בהם יש בקיץ שעה אחת חושך ו- 23 שעות אור.

ככל שמתקרבים לקו המשווה הפער בין היום ללילה מצטמצם.

כיצד אמור לצום מוסלמי המתגורר בלונדון?

במכה ביום הארוך בשנה:

זריחה 04:13

שקיעה 19:07

בלונדון ביום הארוך בשנה:

זריחה 02:27

שקיעה 21:22

כלומר בלונדון הצום ארוך בארבע שעות יותר מאשר במכה.

ככל שנצפין הפער כאמור בקיץ רק ילך ויגדל.

ולחילופין בחורף, במקומות הצפוניים היום קצר בהרבה יחסית למכה למשל.

זמני תחילת הצום וסופו מוזכרים בקוראן: "איכלו ושתו עד שתבחינו בין החוט השחור ללבן בשחר, אחר כך המשיכו את הצום עד הלילה". (פרק 2 פסוק 187).

זמן תחילת הצום הוא מהרגע בו ניתן להבחין בין חוט לבן לשחור. זמן סוף הצום בשקיעת החמה.

בפסוק מוזכרים היום והלילה, ביום יש לצום ובלילה מותר לאכול.

לפיכך, על פי ההלכה המוסלמית, כל עוד ביממה של 24 שעות יש יום ולילה כלומר אור וחושך, אז חובה על המוסלמי לצום לאורך כל שעות היום ולא משנה כמה שעות יום יש.

היום למשל (11.4.23) בלונדון הצום יימשך 15:45 שעות בעוד במכה הצום יימשך13:52 שעות.

אם נצפין לאוסלו הצום יימשך17:17 שעות.

מי שיודע שצום ארוך מסוג זה מזיק לו יכול לאכול ולהחזיר את ימי הצום לאחר רמדאן.

מוסלמי שגר במקום בו בקיץ יש אור כמה חודשים ולחילופין בחורף חושך כמה חודשים, עליו לצום לפי הזמנים של מקום היישוב הקרוב ביותר אליו שבו יש במהלך היממה יום ולילה.

12 צפיות

Comments


הרשמו לניוזלטר שלנו - אל תפספסו שום פרסום!

תודה רבה :-)

bottom of page