top of page

צום עאשוראא - صوم عاشوراء


כל אימת שאנו שומעים את המילה עאשורא אנו מייד מקשרים אותה לטבח של בניו של עלי, אלחסן ואלחוסיין בכרבלא בשנת 680.

על פי הלוח המוסלמי היה זה בעשירי בחודש מוחרם, החודש הראשון בשנה המוסלמית, בשנת 61 להיג'רה ומכאן מקור השם עאשוראא מלשון עשירי.

השיעים מציינים יום זה כיום אבל ומלקים עצמם עד זוב דם כזכר לטבח אולם מה הקשר בין יום זה לבין צום?

במקורות השיעים הדבר לא מוזכר כלל וכלל.

צום עאשוראא הוא למעשה צום רשות באסלאם הסוני.

הנביא מוחמד הנהיג צום זה לאחר ההגירה ממכה לאלמדינה בשנת 622.

זהו למעשה הצום הראשון שהונהג באסלאם.

יש שטוענים שזו בעצם המקבילה המוסלמית לצום יום כיפור החל גם הוא ביום העשירי של החודש הראשון בשנה העברית, מאידך גיסא יש שטוענים שיום זה היה יום צום עוד מהתקופה הטרום אסלאמית בלי קשר ליהודים.

בין כך ובין כך צום זה בוטל כאשר ירד הפסוק שציווה על המוסלמים לצום בחודש הרמדאן.

צום עאשוראא הפך לצום רשות.

מוסלמי שרוצה לצום את צום עאשוראא אסור לו לצום רק את היום העשירי, הסיבה לכך הינה שאם יצום רק את היום העשירי הוא מידמה בכך ליהודים שצמים גם הם רק יום אחד וכידוע ישנו איסור להידמות לכופרים, על פי המסורת "مَن تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُم" - מי שמידמה לעם נהייה כמוהו, "ובחוקותיהם לא תלכו".

ההידמות האסורה הינה בכל הקשור לפולחן דתי.

לפיכך מי שצם את עאשוראא עליו לצום יומיים או 9,10 או 10,11.

יש מהדרים וצמים את כל שלושת הימים 9,10,11.

60 צפיות

Comments


הרשמו לניוזלטר שלנו - אל תפספסו שום פרסום!

תודה רבה :-)

bottom of page