top of page

חגיגות התוג'יהי - מבחני הבגרות ברשות הפלסטינית

ביום חמישי האחרון פורסמו ציוני מבחני הבגרות ברשות הפלסטינית.

קרוב לודאי ששמעתם ביום זה הדי פיצוצי זיקוקים ברחבי הגדה ואף ירי חי, אולם הסיבה לכך אינה השמחה המתפרצת מחגיגות ראש השנה שכן הלכתית אין ליום זה שום חשיבות, הסיבה הינה פרסום תוצאות מבחני הבגרות ברשות הפלסטינית.

מבחני הבגרות ברשות הפלסטינית נקראים التوجيهي - אלתוג'יהי.

בשנה שעברה ניגשו למבחני הבגרות ברשות הפלסטינית 87 אלף תלמידים,

מתוכם 39 אלף בנים ו-48 אלף בנות.

23 אלף ניגשו לבגרות במקצועות הריאליים ו-64 אלף במקצועות ההומניים.

בניגוד למבחני הבגרות בישראל שנפרסים על פני תקופה של שלוש שנים, מבחני התוג'יהי נערכים בכיתה י"ב ונפרסים על תקופה של כחודש ימים.

הלחצים להם נתונים התלמידים הם עצומים שכן מבחן רודף מבחן.

יום פרסום הציונים הינו בגדר יום חג לאומי.

ציוני התלמידים יפורסמו ביום שבת באתר משרד החינוך הפלסטיני ולאחר מכן בכלי התקשורת השונים.

השנה ניגשו למבחני הבגרות גם שישה תלמידים מהעדה השומרונית.

פרסום התוצאות ביום שבת פוגע בשומרונים שבשל קדושת השבת אינם יכולים לראות את הציונים, לפיכך הודיע ראש הממשלה הפלסטיני, מוחמד אשתיה, שציוניהם יפורסמו ביום אחר בכדי שלא לפגוע ברגשותיהם הדתיים.

על אף מאמציה הרבים של המשטרה הפלסטינית לשים את ידיה על משווקי הזיקוקים ולמרות כל המעצרים, המשטרה הפלסטינית נכשלת שנה אחר שנה במיגור התופעה.

כל שנה נפצעים לא מעט אנשים מירי הזיקוקים וחלקם אפילו מאבדים אצבעות.

על פי נתוני המשטרה הפלסטינית, בשנת 2020 הוציא הציבור הפלסטיני סכום של 15 מיליון שקל בקניית זיקוקים ונפצים לקראת פרסום תוצאות מבחני התוג'יהי.
10 צפיות

Comments


הרשמו לניוזלטר שלנו - אל תפספסו שום פרסום!

תודה רבה :-)

bottom of page