top of page
Cream Pastel Liquify Striped Abstract Linktree Background (2050 × 1280 px) (2050 × 1000 px

הרצאות וסדנאות

מפתח הבית שלי ביפו

רעיון זכות השיבה בחברה הפלסטינית

אחת הסוגיות הבוערות ביותר בחברה הפלסטינית היא זכות השיבה. כלומר הרצון והשאיפה לשוב ליפו, חיפה, עכו ובאר שבע. בהרצאה נדבר על הפליטים הפלסטינים במדינות ערב ונבין כיצד כבר מגיל צעיר יונקים הפלסטינים את הכמיהה לשוב למקומות בהם חיו אבות אבותיהם בתוך מדינת ישראל של היום. הנרטיב של השיבה הוא מוטיב שמגדיר את העם הפלסטיני וקובע את האג'נדה והדרך בה הם חושבים וכמובן שפועלים כלפי החברה היהודית.

ערביי ירושלים -
בין אלאקצא לקניון מלחה

למה מזכירים במהדורות החדשות את "מזרח ירושלים" בהקשרים של מתיחות ועימותים עם כוחות הביטחון?

בהרצאה נבין מי הם ערביי ירושלים, מה המאפיינים העיקריים של הקבוצות השונות המרכיבות את האוכלוסייה הערבית בעיר הבירה, מהו מעמדם ואילו תהליכים מרתקים קבוצות אלו עוברות בעשרות השנים האחרונות. הרצאה "שעושה סדר" בנוגע לאוכלוסייה מרתקת זו ומציגה חלקים פחות מוכרים שלה.

זה מאליבו או בברלי הילס?

הגירה פלסטינית לחו"ל

מדובר בתופעה משמעותית בחברה הפלסטינית אותה אני חוקר מזה מספר שנים. בהרצאה נדבר על הקהילות הפלסטיניות הבולטות ברחבי העולם, על הסיבות להגירה ובעיקר כיצד התופעה פוגשת אותנו הישראלים בחיי היום יום, ואף משפיעה עליהם באופן ישיר ועקיף.

זה מאליבו או בברלי הילס הגירה פלסטינית לחו”ל.png

מהי נקודת ההשקפה?

פרספקטיבות שונות
בסכסוך הערבי ישראלי

Untitled design.png

לכל אחד מהגורמים השונים במזרח התיכון ישנם סמלים, אמונות, תפיסות, מקומות קדושים וסיפורים היסטוריים מכוננים. בהרצאת "מהי נקודת ההשקפה שלך?" נסקור את הכוחות המרכזיים במזרח התיכון ובדגש בהקשר של הסכסוך הערבי-ישראלי. נראה כיצד סיפורים מכוננים, סמלים ואירועים היסטוריים מסוימים עדיין רלוונטיים ומשפיעים על השיח העכשווי ועל מדיניות גאו-פוליטית של מדינות וארגונים באזור. ננתח כיצד יש מקומות בהם קיים סכסוך עמוק, לצד מקרים בהם יש הזדמנות לשילוב ידיים וליצירת עתיד חיובי משותף.

ישראל של אחרי 7.10

תמונת מצב מזרחנית

הרצאה חדשה ומרתקת שסוקרת את האופן שבו אויבינו רואים את מדינת ישראל, מהן ההזדמנויות הקיימות באזור המזרח התיכון בהקשר הישראלי בימים אלה ואילו תרחישים אפשריים קיימים לעתיד?

פלייאר ישראל של אחרי 7.10 - תמונת מצב.png
bottom of page